Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Hit the ground running

Trampolinhuset S/I

Om donationen

Denne donation går til projektet "Hit the ground running”, som skal skabe og dokumentere en ny og bedre integrationsmodel for nye medborgere i det danske samfund. I dag sættes integrationstiltag som oftest først i gang, når en asylansøger får opholdstilladelse og dermed officielt anerkendes som flygtning og flyttes til en kommune. Det kan have negative følger for flygtningenes trivsel, og derfor skal projektet begynde integrationsforløbet hurtigst muligt allerede i asylfasen. Projektet indebærer aktivitetsforløb, der forbedrer asylansøgernes sociale, sproglige, demokratiske og beskæftigelsesmæssige integration samt helbredsmæssige velvære. Projektet inkluderer samarbejde med både virksomheder og kommuner, der deltager i udviklingen af integrationsmodellen samt i udbredelsen af den. Endelig indebærer projektet ud over selve aktiviteterne dokumentation og samfundsøkonomisk beregning af den nye integrationsmodel, som projektet skaber. Målgruppen for projektet er 450 asylansøgere i den arbejdsdygtige alder på Sjælland, og ambitionen er, at minimum 50 pct. af deltagerne bliver matchet med relevante praktikophold eller jobtilbud allerede i asylfasen, samt at der er skabt kontinuitet mellem asylfase og livet i en kommune efter opnået opholdstilladelse.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Trampolinhuset S/I
Støttet beløb
3.000.000 kr., år 2017
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har opnået relevant samarbejde med jobcentre, andenaktører og lokale virksomheder. Vi konstaterer at ændrede forudsætninger skabte behov for at redefinere målgrupper og partnere undervejs. Dertil sinker corona processen pt. Samlet forklarer det, det opnåede volumen. Som løsning fremadrettet har vi formuleret og indsendt et kvalificeret bud på en rammeaftale med Københavns Kommune, og en ny ansøgning til TrygFonden om fortsættelse af projekt for at sikre forankring indenfor de næste 3 år.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har i projektperioden være gennemført 120 forløb for borgere allokeret fra jobcentre i København, Egedal, Roskilde, Tårnby Kommune. Derudover har vi etableret samarbejdsaftaler med Servisio og Dekra som eksterne aktører. I evalueringerne fremgår det at borgerene oplever en social- og beskæftigelses-faglig progression. Vi har jævnfør tidligere korrespondance dog måtte tilrette målgruppen til også at gælde borgere med opholdstilladelse der har været i landet i gennem længere tid..

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har gennem hele forløbet tilrettet og udviklet indsatsen. Udgangspunktet var et ønske om at finde en ny beskæftigelsesfaglig metode. Vi har brugt projektperioden til at metodesætte indsatsen så vi nu står med et dokumenteret forløb der kan blive en vigtig brik i bestræbelserne på at skabe tryghed og beskæftigelse for en udsat gruppe i samfundet der traditionelt set står udenfor "det gode selskab" Vi kan på baggrund af vores afholdte workshops konstatere at der er er behov for metoden.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle