Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Hjælp til arbejdsmigranter

Arbejdsmarkedsservice Storkøbenhavn /Migrantcenter Hovedstaden

Om donationen

Hovedparten af migrantarbejderne på det danske arbejdsmarked har ikke en grundlæggende viden om det danske arbejdsmarked, hvilket gør dem til en sårbar gruppe. Der er således et stort behov for at oplyse og informere migrantarbejdere om løn og arbejdsforhold og om sammenhænge i det danske samfund generelt. Migrantcenter Hovedstaden er etableret af fagbevægelsen i Hovedstaden og sociale organisationer, der arbejder med udsatte borgere. Migrantcentret giver gratis rådgivning til migrantarbejdere om deres rettigheder på det danske arbejdsmarked og om andre forhold som NemID og arbejdstilladelse. Med donationen kan Migrantcentret fortsætte med at hjælpe de op mod 2.000 migrantarbejdere, som skønnes at befinde sig i Hovedstaden.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Arbejdsmarkedsservice Storkøbenhavn /Migrantcenter Hovedstaden
Støttet beløb
340.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet fik desværre ikke den opbakning fra faglige organisationer, som var grundlaget for at vi kunne udvide åbningstider.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Under projektet har vi gennemført flere tiltag for at gør Migrantcenter synlig.Vores frivillige besøgte byggepladser, kommuner, etniske købmand og præsenterede vores brochurer og plakater.Derudover reklamerede centrets frivillige for Migrantcenter på forskellige sociale media herunder Facebook.Vi henviste migranter til forskellige fagorganisationer alt efter deres branche og fik dem overbevidst om vigtigheden af at være medlem i en fagforening.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores aktiviteter var de rigtige for at opnå vores mål, dog påvirkede situationen med Corona vores projekt i højere grad, da vi var nødsaget at holde centeret lukket i to omgange, hvorfor vi i denne periode kunne ikke gennemføre vores arrangementer.Men vi har holdt mange spændende arrangementer, bl.a andet for ukrainer. En af dem var en informationsmøde for ukrainer, hvor der i alt deltog 300 ukrainer. Derudover arrangerede vi migrantaftener opdelt efter sproggrupper.