Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Hjælp til børn af indsatte

SAVN -for børn og pårørende til indsatte

Om donationen

Donationen går til at sætte fokus på de problemer, som børn med en nær pårørende i fængsel oplever. Børn og unge med en nær pårørende i fængsel er en udsat pårørendegruppe, som ifølge Foreningen Savn ikke får den opmærksomhed, støtte og omsorg, de har brug for. Hvert år oplever omkring 4.000 børn, at deres mor eller far bliver varetægtsfængslet eller afsoner en dom. De skammer sig ofte over det, der er sket, og derfor har de brug for voksne, som ser dem og tager ansvar for, at de får den nødvendige støtte. Mange af de unge har det svært og er i større risiko end deres jævnaldrende for at begå og blive udsat for kriminalitet og for at begynde at ryge og drikke i en yngre alder end andre unge. Børn af fængslede har derudover faglige og sociale udfordringer i skolen, er overrepræsenterede i psykiatrien, og 12 pct. oplever at blive anbragt uden for hjemmet en eller flere gange i løbet af deres barndom. Med donationen vil Foreningen SAVN hjælpe børn og unge i alderen 0-24 år med nære relationer til fængslede ved bl.a. at skabe opmærksomhed og viden om børnenes udfordringer og styrke samarbejdet blandt aktører inden for området.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
SAVN -for børn og pårørende til indsatte
Støttet beløb
349.650 kr., år 2022
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er i gang med at etablere tættere samarbejdsrelationer med bl.a. Kriminalforsorgen, Børns Vilkår, Dignity og - håber vi - politiet og forsvarsadvokaterne. Ligesom vi har fået en tættere kontakt til flere social- og retsordførere, som deltog i konferencen og også efterfølgende har udvist interesse for feltet. Herunder for børnenes manglende retssikkerhed. Den øgede politiske interesse vil vi fastholde, så den får betydning for den del af lovgivningen, som påvirker de indsattes børns trivsel.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
SAVN producerede i projektperioden forskelligt materiale og styrkede telefonrådgivningen målrettet socialrådgivere, lærer og pædagoger, mhp. at øge den fælles viden på området og udvikle et fælles "mindset". Flere søger i dag sparring fra SAVN. Foreningen holdt i jan. 2023 en konference med 85 deltagere (politikere og repræsentanter for fonde, ngo'er, myndigheder m.fl.), med stort udbytte. Flere interessenter har efterfølgende taget initiativer til gavn for børnene og samarbejder nu på tværs.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Konferencen, med inddragelse af viden fra børn og unge som har deltaget i SAVNs aktiviteter, viste sig at være den helt rigtige aktivitet til at nå vores mål! Men konferencen blev desværre udskudt fra efteråret 2022 til jan. 2023 på grund af folketingsvalget og denne forsinkede medvirkede til, at der endnu ikke er etableret samarbejdsrelationer mhp. pulje- og fondsansøgninger. Efterfølgende har det dog vist sig, at de ny-etablerede samarbejdsrelationer ikke nødvendigvis fordrer flere midler.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start