Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Hjælp til enlige med demens

Alzheimerforeningen

Om donationen

Flere end 25.000 danskere, der har en demenssygdom, bor alene. Efterhånden som sygdommen skrider frem, får de sværere og sværere ved at klare hverdagen. Selvom enlige med demens i Danmark modtager mere offentlig hjælp end demenspatienter, der ikke bor alene, tyder flere undersøgelser på, at den offentlige indsats ikke kan stå alene. Med denne donation ønsker Alzheimerforeningen sammen med almennyttige boligselskaber, beboerorganisationer, kommuner og frivillige foreninger at gennemføre et udviklingsprojekt for at give boligselskabernes servicemedarbejdere, andre ansatte, der kommer i hjemmene, samt naboer og frivillige bedre mulighed for at forstå, hvilke konsekvenser demenssygdom har, samt hvordan man kan hjælpe enlige med demens. Målet på sigt er at medvirke til bedre hjælp og støtte til enlige med demens samt modvirke social eksklusion og ensomhed hos målgruppen.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Alzheimerforeningen
Støttet beløb
3.657.473 kr., år 2017
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ud fra erfaringerne samt kvalificering fra referencegruppen (bestående af KAB, AAB, DAB, BL og DKDK) af en bæredygtig model har vi besluttet at forankre fremtidige samarbejder med boligorganisationer i det etablerede Demensven-team. Fokus vil primært være på at indgå større skræddersyede partnerskaber. Dog vil mindre boligorganisationer også kunne indgå partnerskab, ligesom de vil kunne blive demensvenlige ved at gennemgå et etableret online forløb. De lokale netværk forankres og driftes lokalt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Covid-19 har haft en styr indflydelse. Vi har afprøvet en model med 3 indsatsområder samt en værktøjskasse med materialer til nøglepersoner. Beboere har ikke kunnet mødes pga. Covid-19, men der er etableret lokale netværk i alle områder. Der er uddannet 52 instruktører og udrulning er sket i 8 kommuner og 18 boligafd. (ikke 18 kommuner jf. status feb 2021). Projektet har 2 gange været på Alzheimer Europe konference med poster og mundtlig præsentation.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ang. trin 1) Rekruttering i klynger fungerede ikke, hvorfor vi ændrede det (jf. indsendt status i okt. 2019). Man kunne med fordel have indhentet interessetilkendegivelser fra samarbejdspartnere v. indsendelse af projektansøgningen for at minimere tid på rekruttering. Ang. trin 2) Vi skulle have målrettet invitationer til infomøder for beboere, så deltagelsen steg. Ang. trin 3) Vi kunne have indgået samarbejde med SBi om at lave gennemgang af de fysiske omgivelser mhp. at øge demensvenligheden.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende