Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Hjemme-viceværter

Den Blå Oase

Om donationen

Den Blå Oase er et værested under Blå Kors Danmark for borgere, der har det svært. Om vinteren fungerer værestedet som et nødherberg med otte senge, og der er tilknyttet 18 lejligheder, der lejes ud til sårbare borgere. Med donationen kan Den Blå Oase etablere et korps af hjemme-viceværter, der skal hjælpe brugerne af værestedet – både dem, der bor i værestedets lejligheder, og borgere i egen bolig, der ikke kan få hverdagen til at fungere. Hjemme-viceværten vil primært hjælpe med praktiske gøremål i hjemmet, fx rengøring, madlavning, budgetlægning, kontakt til det offentlige og betaling af regninger. De kan også gå med borgerne til møder med det offentlige og introducere dem til lokale fællesskaber og nye sociale relationer. Det forventes, at cirka 30 brugere af værestedet vil få tilbudt en hjemme-vicevært.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Den Blå Oase
Støttet beløb
500.000 kr., år 2018
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hjemmeviceværtprojektet vil kunne fortsætte, når projektperioden er udløbet. Sociale arrangementer, supervisionen samt kurser har haft den betydning at (H) kender hinanden og blevet en gruppe, der kan mødes på Den Blå Oase og bruge hinanden indbyrdes. De frivillige hjemmeviceværter er allerede nu en del af Den Blå Oases frivillighedskorps, og vil fortsat kunne tilbydes supervision og kurser. Sociale arrangementer for (B) og (H) vil også fortsat kunne tilbydes ud fra Den Blå Oase.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mål: At afhjælpe manglende tillid til andre mennesker, ensomhed og marginalisering samt fremme fællesskabet blandt misbrugere samt socialt udsatte, så de får bedre mulighed for at blive en aktiv del af samfundet. Metode: Ved besøg i brugerens hjem, med fokus på det den enkelte giver udtryk for at have brug for hjælp til. Det har være praktiske opgaver og tid til samtale/én at dele livets oplevelser med, for gennem nærværet at opbygge brugeren til øget livsmestring samt opleve øget livskvalitet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har erfaret at behovet for kontakt, har været endnu større under Corona. Vi er stolte af at kunne berette, at hjemmeviceværtprojektet fortsat er blevet gennemført (tilpasset restriktioner) under hele Corona tiden. Vi kunne ønske os flere ressourcer fra det offentlige. Vi har løbende fået henvendelser fra offentlig regi, om vi ud fra projektet kan gå ind i opgaver, herom mere i rapporten side 7.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle