Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Hjerterehabilitering

Aarhus Universitet og Region Midtjylland

Om donationen

Denne donation går til et projekt, der har til formål at undersøge langtidseffekten af et hjerterehabiliteringsforløb målrettet socialt udsatte patienter med henblik på at understøtte udarbejdelsen af nye kliniske retningslinjer og forløbsprogrammer. Projektet er en opfølgning på et tidligere hjerterehabiliteringsforløb med patienter fra Aarhus Sygehus fra 2000 til 2004.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitet og Region Midtjylland
Støttet beløb
776.992 kr., år 2017
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Resultaterne vil blive anvendt i den fremtidige forskning omkring socialt differentieret hjerterehabilitering og i den fremtidige kamp mod social ulighed i sundhed.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ph.d.-projektet blev gennemført og der blev lavet en langtidsopfølgning af det socialt differentierede hjerterehabiliteringsprojekt. Resultaterne er dokumenterede i en ph.d.-afhandling samt tre videnskabelige artikler.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej. Registerdata og spørgeskemadata var korrekte at anvende. Udarbejdelse af de tre videnskabelige publikationer var den korrekte måde at udbrede resultaterne på.