Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Hjertestarterkursus

Vejle Brandvæsen

Om donationen

I 2009 lykkedes det Vejle Brandvæsen at opsætte 16 hjertestartere på forskellige lokationer i Vejle Kommune, og foreningsledere og personale er i den forbindelse blevet undervist i førstehjælp. Opsætningen af hjertestarterne har medført, at der blandt borgere i Vejle er en stor interesse for hjertestarterkurser. Dette projekt går ud på at gennemføre 32 hjertestarterkurser á fire timers varighed. Der vil deltage ca. 480 borgere, som vil få kendskab til betjening af en hjertestarter. Derudover skal donationen også gå til indkøb af 480 lærebøger, undervisningsmaterialer, transportomkostninger og forplejning.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Vejle Brandvæsen
Støttet beløb
50.000 kr., år 2015
Fokusområde
Akut hjælp

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd, Kvinder, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er kommet godt rundt i alle center byerne

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet var at alle boger i Vejle kommune havde mulighed for at lære at bruge en hjertestarter

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
i meget høj grad

Fokusområde

Akut hjælp

Hvert minut tæller, når et menneske falder om med hjertestop, blodprop eller blødning i hjernen, også kaldet stroke. Vi arbejder for, at flere kan og tør træde til med livreddende førstehjælp. Flere tilgængelige hjertestartere samt mere viden om hjertestop og stroke skal også være med til at redde liv.
Mere om vores fokusområde Akut hjælp