Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Højere livskvalitet for syge

Palliativt Frivilligt Netværk

Om donationen

Foreningen Palliativt Frivilligt Netværk blev stiftet i 2013 af Rotary-klubber på Fyn og var i 2015 nomineret til Årets Frivilligpris i Region Syddanmark. Det frivillige palliative arbejde sker i samspil med det Palliative Team på Odense Universitetshospital. Undersøgelser viser, at 70 pct. af alle ældre ønsker at dø i eget hjem. På Fyn dør cirka 5.000 mennesker årligt, hvoraf cirka 700 er palliative forløb. Forudsætningerne for at dø i eget hjem er ikke altid til stede. Den døende og de pårørende mangler i næsten alle tilfælde hjælp til at gennemføre et langt og krævende palliativt sygdomsforløb. Med denne donation ønsker foreningen derfor at tilbyde en helhedsorienteret indsats for uhelbredeligt syge i eget hjem. Formålet med projektet er at støtte uhelbredeligt syge i deres ønske om at være hjemme og dermed øge livskvaliteten i disse personers hverdag.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Palliativt Frivilligt Netværk
Støttet beløb
300.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes at forankre projektet med kompetenceudvikling for de frivillige og høste anerkendelse for de frivilliges indsats over for de uhelbredeligt syge. Bestyrelsen og den daglige koordinator gør alt for at fastholde og videreudvikle projektet i takt med behovet, som synes at være stigende. Projektet er stadig unikt, idet der ikke er tilsvarende frivillige organisationer i Danmark.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi opnåede i 2016 at gennemføre 786 besøg (mål i 2016: 700-900, på længere sigt: 900-1200) hos 109 uhelbredeligt syge (i 2016: 90-110, på længere sigt: 110-150). Vi gennemførte i 2016 uddannelse og efteruddannelse af 47 frivillige (mål i 2016: 50, på længere sigt: 50-60 frivillige). Vi mener således, at vi således at vi har nået vores 2016-mål næsten 100%, og forventer også at vi i den kommende tid kan realisere de længeresigtede mål.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi ville gerne have flere mænd som frivillige. I 2016 var fordelingen var 39 kvinder og 8 mænd.