Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Hør suset fra møllevingerne

Herluflille Møllelaug

Om donationen

Med donationen kan Herluflille Møllelaug invitere ca. 100 beboere fra kommunens plejehjem til at se og opleve møllen med efterfølgende kaffe og kage samt fællessang med en trubadur. Møllelauget håber at kunne give gæsterne et forfriskende afbræk i hverdagen. Beboerne inviteres i mindre grupper, så der vil være 16 arrangementer i løbet af det kommende år.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Herluflille Møllelaug
Støttet beløb
23.000 kr., år 2023
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Lauget regner med, at vi også får besøg i de kommende år. Næstved er en stor kommune med over 80.000 indbyggere, og vores tilbud spredes efter mund-til-øre-metoden!

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Stemningen har været god ved alle besøg. Trubaduren har i høj grad medvirket hertil!

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne godt have haft flere gæster pr. gang, men besøgstallet begrænses at pladsen i lift-bussen. Vi skal gøre tilkørselsvejen mere farbar for kørestole og rollatorer!

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår