Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Hold afstand til cyklisten

Cyklistforbundet i Randers

Om donationen

Antallet af cyklister uden for storbyerne er faldende. Det gælder især i landdistrikter, da cyklister ofte er nødt til at køre på kørebanen i mangel på cykelstier, hvilket skaber utryghed. Med denne donation ønsker Cyklistforbundet i Randers at indkøbe og montere to måleinstrumenter, som kan registrere, hvor tæt køretøjer kommer på cyklerne under passage, og om der er nogle faktorer, såsom alder, beklædning eller hastighed, der påvirker afstanden. Danmark har ingen deciderede lovkrav om afstanden til cyklister modsat mange andre lande. Det primære formål med projektet er derfor at skabe debat og sætte fokus på vigtigheden af at holde afstand til cyklister. Det nyindkøbte måleudstyr vil efterfølgende være til brug for andre lokalforeninger.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Cyklistforbundet i Randers
Støttet beløb
100.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Eftersom projektet først nu er formelt afsluttet, er udstyret ikke overdraget til Cyklistforbundet. Forankringen vil primært ske ved at videreføre det nuværende projekt sideløbende med at andre afdelinger i Cyklistforbundet hjælpes med at udnytte udstyret i deres lokalområde - f.eks. i forbindelse med kampagner for etablering af cykelsti på bestemt vejstrækning. Vi har netop fået lavet 50 cykeljakker, der skal fordeles blandt ihærdige hverdagscyklister, der primært færdes i landområder. Bedømt ud fra LinkedIn har der været stor interesse for disse cykeljakker. De 50 cykeljakker til en pris (under kostprisen) der sikrer, at modtageren ønsker at bruge den. Det vil forhåbentlig give et mindre provenu, der efter dækning af projektets overforbrug kan anvendes som arbejdskapital ved en ny produktion, der så skal sælges til kostpriser - hvis interessen er der.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Debat og fokus: Projektet har været direkte årsag til artikler i Jyllandsposten og Politiken om utryghed og drab på cyklister ved påkørsel bagfra. 10 minutters medvirken i Go'Morgen Danmark under temaet vejvrede kan ligeledes tilskrives projektet. På facebook er populæreste video fra projektet set 11.000 gange, og et opslag på LinkedIn om cykeljakke med budskab på ryggen er set 6.700 gange

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteterne var de helt rigtige - men meget tidskrævende - især ekstrahering af data fra video optagelser. Udbyttet kunne blive væsentlig større, såfremt der var midler til at betale for arbejdsindsatsen.