Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af 5 mountainbike

Idrætsforeningen FRISK for psykisk sårbare

Om donationen

Foreningen FRISK er en idrætsforening for psykisk sårbare. Foreningen blev oprettet i 2011 og har 39 medlemmer. Formålet med foreningen er at motivere medlemmerne til at dyrke idræt sammen med andre og at tilbyde kulturelle oplevelser. En af de primære fysiske aktiviteter er cykelture på mountainbike, hvor deltagerne både får bevæget sig og styrket sammenholdet mellem sig. En mountainbike er imidlertid en betydelig udgift, hvorfor dette projekt skal bruges til indkøb af nye cykler.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Idrætsforeningen FRISK for psykisk sårbare
Støttet beløb
25.570 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi cykler flere gange om ugen, og det har bl.a. skabt et socialt netværk for vore medlemmer som er psykisk sårbare.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har cyklet Kærhaveskoven tynd, vi har også cyklet mange andre steder. Det har bl.a. skabt samvær, glæde og masser af motion og frisk luft samt grin og godt humør.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det kunne ikke være gjort anderledes, det er en kæmpe succes i foreningen at deltage i de ugentlige ture på mountainbike.