Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af CPR Training Sim.

University College Syddanmark

Om donationen

Alle sygeplejestuderende ved University College Syddanmark modtager undervisning i førstehjælp. Der er dog altid plads til en forbedring af de studerendes kompetencer. Denne donation skal gå til en CPR Training Simulator, der vil gøre det muligt at måle effekten af de studerendes førstehjælpsteknik blandt andet i forhold til cirkulation og respiration. Dette indebærer en betydelig kvalitetsforbedring af den eksisterende undervisning, da førstehjælpsinstruktøren nu præcist kan rådgive studerende i hvordan de bliver bedre.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
University College Syddanmark
Støttet beløb
69.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er i "projektperioden" flyttet fra et ældre campus til et stort nybygget campus i Aabenraa. Denne flytning til nye opdaterede rammer åbner for mange nye muligheder ift. vores simulationsundervisning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er endnu for tideligt helt at kunne konkludere på dette, da hele processen omkring udvikling af vores simulationsundervisning har været forsinket pga. flytning til nyt campus.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er meget tilfredse med den indkøbte dukke, som lever helt op til forventningen ift. de mål, som vi har på området.