Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af interaktiv tavle

Handicapcenter Sydøstfyb

Om donationen

Lilleskov Hus 17 er et botilbud for voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Fælles for beboerne er, at mange dagligdags- og fritidsaktiviteter ikke giver mening for dem. Dette projekt omhandler derfor anskaffelsen af produktet Touch & Play, som giver beboerne nye muligheder for spil og fællesaktiviteter. Produktet består af en storskærm, der er følsom for berøring. Her vil der være spil, der er specieldesignede til at træne brugernes motoriske og kognitive færdigheder.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Handicapcenter Sydøstfyb
Støttet beløb
45.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mangler undervisningen af Touch and Play. Derudover mangler vi at fremstille brugervenlig manualer, så flere end 2 personer kan programmere Touch and Play. Langtidssygemelding gør det sårbart, specielt når det rammer den der har teknisk snilde. Vi er derfor nødt til at planlægge et undervisningsprogram, så flere mestre teknikken end blot det basale, som alle mestre på nuværende tidspunkt

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har stor fælles nytte af Touch and Play ift. fællesskabet. Flere af vores borgere samles omkring skærmen og ser billeder eller kommenterer billeder/musik. Det skaber liv og glæde omkring skærmen og i borgergruppen. Når Målet "kun" er 5, skyldes det organisations ændring i organisationen samt langtidssygemelding hos dem pædagog der skulle hjælpe med at opsætte individuelt tilrettede brugerflader. Dette er dog et kommen mål efter sommerferien, hvor pædagogen er tilbage igen efter fejloperation. Vi forventer at have skabt individuelle brugerflader i slutningen af november til halvdelen af borgergruppen i hus 17.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Tilrettede individuelle brugerflader på Touch and Play kommer til at gøre en stor forskel. Derudover mangler vi at få undervist i hele personale gruppen, men da vores organisation har været under omorganisering med lederskift og personale skift, har der ikke være hverken tid eller fokus på dette. Det vil vi udføre efter sommerferien, hvor personalet har fundet sig tilrette m.m.