Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af lånecykler + hjelme

Dueholmskolen

Om donationen

Dueholmskolen arrangerer ofte cykeludflugter i nærområdet, men da ikke alle elever har egen cykel, opstår der nogle gange situationer, hvor ikke alle har mulighed for at deltage. Der ansøges derfor om midler til indkøb af ni cykler og ni cykelhjelme. Ansøger er færdselskontaktlærer, og cyklerne skal især anvendes til løbende undervisning i trafiksikkerhed. De vil derudover blive brugt ved den årlige cyklistprøve, som, i samarbejde med politiet, afholdes for 4. klasse. Skolen har ca. 1000 elever.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Dueholmskolen
Støttet beløb
2.925 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
se ovennævnte.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da vi "kun" har fået 9 cykelhjelme doneret har vores oprindelige projekt ikke kunnet aktiveres. vi har dog kunnet udlåne hjelmene til elever i .f.m. ture ud af huset.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
hvis vi havde fået cykler med sammen med hjelmene, ville vi bedre have kunnet iværksætte projektet.