Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb af Paro

Ringkøbing-Skjern Kommune

Om donationen

Det har længe været videnskabeligt dokumenteret, at kæledyr har en positiv effekt på den psykiske og fysiske sundhed. I Handicap og Psykiatri i Ringkøbing har de haft en Paro-sæl til låns, der har resulteret i en mere positiv og kærlig adfærd blandt de udviklingshæmmede beboere. Paro-sælen er en interaktiv robotsæl, der kan benyttes som et socialpædagogisk redskab til demente og udviklingshæmmede. Formålet med projektet er at indkøbe en Paro-sæl, så den i fremtiden kan være til rådighed for beboerne på permanent basis. På sigt er målet at undersøge, hvad robotsælen bidrager med hos de udviklingshæmmede beboere, da der endnu kun eksisterer sparsom viden herom. Projektet vil på den måde øge beboernes livskvalitet og sikre kærlige, beroligende oplevelser.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Ringkøbing-Skjern Kommune
Støttet beløb
56.625 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Efter tovholderne var på kursus i december, så er der lavet en plan for, hvordan der skal arbejdes videre med Paro på botilbuddet. Der kræves en længere afprøvningsperiode efter tovholderne har været på kursus for at få en højere succesrate ift. forankring. Brugerne har svært ved at undvære Paro, når den er på "ferie" i de andre teams. Dette peger på, at Paro er forankret hos brugerne. Der mangles dog stadig forankrig hos hele medarbejdergruppen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi var blevet lovet at, der ville være et kursus i august 2016 ift. at inddrage Paro i det pædagogiske arbejde med brugerne. Dette kursus blev desværre udsat til december 2016. Medarbejderne har indtil december forsøgt at inddrage Paro på bedste vis; dog uden videre succes. Derudover har der været udskiftning af en af medarbejderne, som har været tovholder på projektet. Grunden til, at der alligevel blive en tre'er er, at der allerede er lavet nogle gode historier om, hvad Paro kan bruges til i arbejdet med brugere, som har udviklingshæmning. Vi vil i løbet af 2017 blive ved med at arbejde efter målsætning ift. projektet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Medarbejderne burdehave været på kursus tidligere. Der skulle have været mere opmærksomhed på at arbejde individuelt med Paro i stedet for i plenum. Medarbejderne (udover tovholderne) skulle have haft mere opmærksomhed på også at inddrage Paro i arbejdet med brugerne.