Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Indkøb kreativ værksted

Red Barnet Familieklub Billund

Om donationen

Et socialt netværk er vigtigt for den daglige trivsel og medvirker samtidig til at mindske isolation og ensomhed. Red Barnets Familieoplevelsesklub i Billund er for familier med et begrænset netværk, der har lyst til at skabe nye bekendtskaber i deres lokalområder. Medlemmerne tæller ca. 10 familier, der alle befinder sig i en svær økonomisk, helbredsmæssig og/eller familiemæssig situation. Denne donation skal bruges til indkøb til et kreativt værksted samt midler, der opretholder klubbens trivsels- og inklusionsfremmende arbejde. Målet med projektet er at give børnene kontakt med jævnaldrende, stimulere familierne imellem socialt og på sigt forhåbentligt skabe venskaber.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet Familieklub Billund
Støttet beløb
15.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har en stabil gruppe med fint fremmøde ved arrangementerne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Familieoplevelsesklubben har haft stor glæde af donationen ved et par arrangementer, hvor især de største børn fik glæde af at kunne prøve kræfter med smykkefremstilling og andre kreative aktiviteter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ja, vi kunne have sat projektet i gang et år før.