Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ingen Alder

Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Om donationen

Denne donation skal gå til projektet ”Ingen Alder”, der er et samarbejde mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, og som har til formål er at forbedre ældres mentale sundhed og livskvalitet. Projektet er et metodeudviklingsprojekt, hvor indsatser på området udvikles i samarbejde med fire kommuner, som er Thisted, Faaborg-Midtfyn, Aarhus og Horsens. Efterfølgende udarbejdes et idékatalog over interventioner, der skal udvikles og/eller testes i de fire kommuner. Målet på sigt er at anvende indsatserne i landets andre kommuner.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Støttet beløb
4.400.800 kr., år 2017
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
To af de tre kommuner hvor projektet foregik har forsat de initiativer der blev iværksat som del af projektet. alle tre kommuner arbejder systematisk med de metoder til forbedringer som projektet har anvist.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har vist sig meget vanskeligt at måle på de mål der var sat op i projektet fordi de omtalte data har været umulige at få adgang til og fordi det er svært at måle på om hvad der ikke sker (hvem har ikke fået depression). Dog er der en række anekdotiske eksempler på at projektmål er opnået - fx nye samarbejdsrelationer på tværs af kommunale og frivillige aktører og ny viden om samskabelse. Se erfaringskatalog.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Advisory board var i høj grad eksperter og kunne med fordel have haft flere medlemmer som var frivillige aktører i de tre kommuner, da de i højere grad end eksperterne kunne pege på og udvikle løsninger der virkede. Driver diagrammet var en ikke den rigtige metode til at beskrive projektet hvorfor vi i stedet udviklede en logisk model.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende