Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ingen skal dø alene

Vågetjenesten Gribskov

Om donationen

I Danmark dør 5.000-10.000 alene hvert år. Vågetjenesten i Gribskov arbejder for, at ingen skal dø alene, men har så stor forespørgsel, at de ikke kan dække alle vagterne, der er påkrævet. De har derfor netop haft en stor rekrutteringsrunde, hvor antallet af vågere er fordoblet. Dét at være våger kan være meget hårdt, og det er derfor vigtigt at håndtere de frivillige ordentligt. Denne donation skal gå til uddannelse af de nye vågere og sociale arrangementer til at fastholde antallet af vågere.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Vågetjenesten Gribskov
Støttet beløb
125.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med denne donation har det været muligt at arbejde med mange af de administrative rutiner. Dette betyder utroligt meget, idet alle jo arbejder frivilligt. Og jo nemmere alle rutineopgaver kan løses, så mere kan vi alle koncentrere os om det vigtige arbejde med at våge.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er stadig en stor glæde at vide, at alle vågere ser frem til de månedlige uddannelsesmøder. At de er glade for at være vågere betyder, at vi kan fastholde dem og dermed efterkomme efterspørgslen på vågetimer. Det er også på disse uddannelsesmøder, at vi kan se, at målet omkring harmoni og den gode ånd i gruppen er fastholdt. Det nye bookingsystem er med til at gøre den daglige rutine nemmere for hver enkelt våger og for hele administrationen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle aktiviteter er gennemført med succes, og alle aktiviteter har tilført gruppen værdi. Vi kan f.eks. nævne afholdelse af de planlagte kurser, som stadig i dag 1½ år efter huskes positivt af vågerne.