Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Inkluderende legemiljø

Strandparkskolen

Om donationen

Strandparkskolen er en specialskole for elever med vidtgående og meget indgribende udviklingsforstyrrelser og handicaps. Klasselokalerne rummer og imødekommer hver lille gruppes særlige behov for lifte, ro, afskærmning, hjælpemidler mv. Denne donation går til også at skabe et inkluderende udendørs legemiljø, hvor eleverne trygt kan lege og derigennem skabe sociale relationer og fællesskaber på trods af deres vidt forskellige handicaps og særlige behov. Legeområdet skal bl.a. byde på musikalske redskaber, som børnene kan være sammen om at skabe musik med, og som er afstemt i toner, der ikke risikerer at overstimulere og genere særligt lydsensible børn.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Strandparkskolen
Støttet beløb
711.690 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har pt. kun afsluttet projektet og er således endnu ikke så langt i forankrings processen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De kortsigtede mål er alle opnået. Data fra TOES undersøgelserne viser at de nye inkluderende omgivelser i langt højere grad understøtter elevernes leg og aktive deltagelse. Vi ser at eleverne nu etablerer venskaber i en mere ligeværdig leg på trods af fysiske udfordringer. Eleverne i børneprojektgruppen har alle identificeret at have fået to nye venskaber.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte aktiviteter i projektet forekom relevante ift. at opnå vores ønskede mål. Vi kunne måske have lavet workshops på almen legeplads og i det nye inkluderende legemiljø for personalet på skolen- hvor nogle skulle være i hjælpemidler (såsom gangredskab eller kørestol) og andre gående så de på egen krop kunne mærke forskellen.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start