Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Integreret rusmiddelbehandling

Aarhus Universitet

Om donationen

Denne donation går til en undersøgelse af effekten af en gruppebehandling, hvor patienter med alkohol- og stofmisbrug integreres i samme gruppe. Der bliver tale om et lodtrækningsforsøg, hvor effekten af individuel behandling holdes op mod effekterne af gruppebehandling. Derudover skal det undersøges, om det har en god effekt at give personer med særlige adfærdsproblemer et individuelt forløb, før de indgår i den gruppebaserede behandling. Misbrug og afhængighed af alkohol og illegale stoffer hører til blandt de største risikofaktorer for svære fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser og for tidlig død. Projektet forløber over to år og omfatter 300 personer i tre til fire kommuner.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitet
Støttet beløb
909.456 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Elementer af metoden er i dag implementeret i de deltagende kommuner. Derudover er Aarhus kommune og en afdeling i Kbh. Kommune begyndt at anvende metoden MOVE-Gruppe (som metoden hedder) til unge (Aarhus) og voksne (Kbh). Manualerne er siden tilrettet og anvendes i dag også til unge. Hvor mange der bruger disse manualer/elementer fra dem har vi ikke overblik over. Vedhæftet oprindelige manualer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har randomiseret 194 borgere i stof og alkoholbehandling til henholdsvis a) individuel behandling og b) gruppebehandling (blandet alkohol og stofbrugere). Designet er lykkedes. Desværre stødte gruppebehandlingen ind i Covid-19 pandemien hvilket har givet udfordringer og forlænget forsøget. Blandet grupper med alkohol og stofafhængige har fungeret fint. Både alkohol og stofafhængige har været glade for at sammen i grupperne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det ville nok have højnet kvaliteten af behandlingen hvis vi havde haft flere midler til supervision af personale. Men generelt har aktiviteterne været rigtige.