Søg støtte

Søg

Selvevaluering

International stigmakonference

Landsindsatsen EN AF OS

Om donationen

Landsindsatsen EN AF OS har eksisteret siden 2011 og er et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Psykiatrifonden, KL, Socialstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning. Donationen fra TrygFonden skal bruges til at afholde den 8. internationale stigmatiseringskonference ”Overcoming Barriers in Minds and Society”. Konferencen finder sted den 20. til 22. september 2017 i København og afholdes i samarbejde med World Psychiatric Association. Stigmatisering af mennesker med psykiske lidelser udgør et væsentligt problem – ikke kun i Danmark, men også internationalt. Erfaringer fra både ind- og udland viser, at der er behov for en vedvarende indsats for at ændre holdninger og adfærd i retning af en mere inkluderende og rummelig tilgang. Formålet med konferencen er derfor at sikre videndeling og kontakt mellem lande og professioner, der arbejder for at bekæmpe stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom. Målet er samtidig at skabe et overblik på såvel forskningsområdet som kampagneområdet og øvrige initiativer. Konferencen ventes at kunne tiltrække op mod 800 deltagere, der omfatter både forskere, medarbejdere tilknyttet stigmaindsatser, fagfolk, brugere og pårørende.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Landsindsatsen EN AF OS
Støttet beløb
500.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
World Psychiatric Associations Stigma Section holder fast i traditionen med stigmakonferencer, og ved konferenceafslutningen den 22. september, blev det annonceret, at Singapore vil være værter i 2019. I forhold til at fastholde indtryk og materialer fra konferencen, vil disse som nævnt ovenfor, være at finde på konferencehjemmesiden - ligesom der vil blive linket hertil fra hjemmesiden for EN AF OS. EN AF OS er kun blevet bestyrket i vigtigheden af at holde fast i arbejdet med afstigmatisering - og fastholde strategien med at udvide netværket nationalt også med afsæt i partnerskabets baglande, også som led i at forberede grundlaget for implementering af afstigmatiseringstilgange/brug af materialer, politikker, m.v. I dagene før konferencen den 18.-19. september, var EN AF OS værter for GASA møde, hvor der deltog over 30 engagerende personer fra stigmaindsatser fra flere lande, heraf flere nye lande som Portugal og Tjekkiet. På dette møde var der også stemning for fremadrettet at afsøge mulighederne for et mere strategisk samarbejde på tværs i forhold til udvalgte temaer og målgrupper. Det hollandske program Samen Sterk Zonder Stigma vil have værtsskabet for næste GASA møde i efteråret 2018.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På konferencen deltog 350 repræsentanter fra 32 lande fordelt på hele verden, og en deltagerkreds der både rummede forskere, kampagnefolk, fagpersoner, brugere og pårørende og myndighedspersoner. Der var over 120 oplæg fordelt på de fem definerede overordnede konferencetemaer, og belyste spændvidden i position som velfærdssamfund til 3. verdens vilkår, hvor man stadig fysisk lænker psykisk syge familiemedlemmer i hjemmet. EN AF OS har både under og efter konferencen modtaget virkelig mange positive tilbagemeldinger der går på indholdet i programmet, organiseringen, stedet og den inkluderende atmosfære. At vi derfor ikke vælger scoren 10 skyldes, at vi fik færre deltagere end forventet på trods af systematiske indsatser for at sprede budskabet om konferencen og betydning af fokus på (af)stigmatisering: færre fra de nordiske lande, fra kommunerne, og visse bruger- og pårørende organisationer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er vurderingen på baggrund af forløbet af konferencen over de tre dage og de mange positive tilbagemeldinger, at programmets indhold og vekslen mellem plenumsamlinger, mange parallelsessioner med tydelig markering af temaområde, samt det kreative område med både PsykInfo hjørne, "mal dig glad"-workshop, biograf (kampagnefilm og materialefilm fra flere stigmaprojekter) samt "dialogsteder" understøttede den ønskede profil som beskrevet ovenfor. Programmet indeholder en oversigt over oplægsholdere med billede, fokus og kontaktoplysninger, således at dette er anvendbart fremadrettet, og også medvirkede til at flere hurtigt fik etableret kontakter. Under konferencen blev udvalgte oplæg filmet, der blev gennemført længere filmede interview med nøglepersoner, udarbejdet en konferencefilm, fotograferet stemningsbilleder, udarbejdet nogle artikler til senere brug - herunder målrettet journalister. Der blev gjort ihærdige forsøg på at få pressen engageret og tilbudt oplagte vinklinger, men det lykkedes ikke i sidste ende. Artiklerne vil dog blive anvendt fremadrettet af EN AF OS, ligesom film og billedmateriale, præsentationer, og filmmateriale fra "biografen" vil blive uploaded på konferencehjemmesiden www.againststigma2017.com, som det er planen at vedligeholde. Pressen er jo eneherskende og vi var i konkurrence med vigtige politiske sager i netop de dage. Under konferencen blev flittigt anvendt muligheden for synliggørelse på de sociale medier - herunder facebook for EN AF OS.