Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Internetbehandling til BDS

Aarhus Universitetshospital

Om donationen

Denne donation går til afprøvning af det internetbaserede program Et Skridt Ad Gangen, som skal behandle Bodily Distress Syndrome (BDS) over internettet. BDS er en samlebetegnelse for en række funktionelle lidelser, hvor mennesker lider af symptomer som smerter, træthed, koncentrationsbesvær, svimmelhed mv., uden at der kan påvises en kendt fysisk eller psykisk sygdom, og ca. 2 pct. af befolkningen er svært ramt af sådanne symptomer. Der er evidens for, at psykologiske behandlinger kan reducere symptomerne og forbedre hverdagslivet og tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitetshospital
Støttet beløb
902.391 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er lykkedes med at rekruttere to klinikker - udover Funktionelle Lidelser ved Århus Universitetshospital - som kommer til at rekruttere patienter til projektet. Det er vores håb - hvis behandlingen viser sig effektiv - at vi kan udbrede og implementere behandlingen på klinikkerne for Funktionelle Lidelser, som nu er placeret i alle regioner. Derudover samarbejder vi med børn-unge psykiatrien ved Aarhus Universitetshospital om at tilpasse og revidere programmet til børn/unge fra 15 år.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På baggrund pilot-testningen har vi opdateret programmet, som nu er klar til RCT, som vil starte i efteråret 2022. Desværre kan vi ikke publicere data fra pilot-testningen, da vi begik en fejl ift. tilladelse fra Videnskabsetisk Komite. Derfor har vi i stedet udarbejdet en artikel, som beskriver indholdet i 'Et skridt ad gangen ', samt kontrolbetingelsen 'Kom godt i gang', samt beskrivelse af RCT'en. (eftersendes når den er publiceret).

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er en stor opgave at udvikle et internet-leveret behandlingsprogram fra bunden. Vi kunne med fordel have afsat flere ressourcer til patient-inddragelse, front- og backend layout og programmering. Heldigvis har afdelingen ressourcer, som vi har kunnet indrage til at løse disse opgaver, som der ikke oprindeligt var budgetteret med.