Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Internt varslingsanlæg

Haderslev Krisecenter

Om donationen

Haderslev Krisecenter har omkring 32 fysisk og psykisk sårbare familier boende om året. Krisecentret har ikke personale til stede om natten, og derfor ønsker de med donationen at installere et internt varslingsanlæg i tilfælde af brand for at øge trygheden for familierne på centret.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Haderslev Krisecenter
Støttet beløb
95.625 kr., år 2021
Delmål
Andet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Donationen af anlægget skaber sikkerhed for alle og de ændrede handlingsprocesser forbundet til anlægget er der planlagt undervisning i for alle implicerede, så snart brandmyndighedernes vejledning er klar.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Etableringen af anlægget er færdiggjort, og beløbet fra TrygFonden dækkede internt varslingsanlæg, som vi har store forventninger til. Arbejdet er først færdiggjort ultimo maj 2022, og allerede nu skaber det øget tryghed både blandt borgerne på centret og blandt personalet. Donationen af anlægget skaber sikkerhed for alle og de ændrede handlingsprocesser forbundet til anlægget er der planlagt undervisning i for alle implicerede, så snart brandmyndighedernes vejledning er klar.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ved at vælge et eksternt varslingsanlæg