Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Intervalgang til ptt. med DM2

Guldborgsund Kommune

Om donationen

I Guldborgsund Kommune er der ca. 3.500 patienter med diabetes, men antallet er stigende, og flere og flere henvises til kommunens trænings- og rehabiliteringstilbud. Øget fysisk aktivitet er centralt i behandlingen af type 2-diabetes, og intervalgang, hvor man skiftevis går hurtigt og almindeligt i tre minutter ad gangen, har vist sig at være en simpel, populær og meget effektiv træningsform. Dette projekt vil i et lodtrækningsforsøg med 100 deltagere afprøve en ny app, InterWalk, i den kommunale rehabilitering. InterWalk guider brugeren, måler træningsmængden og giver mulighed for at kommunikere med andre brugere. De 100 borgere vil blive inddelt i tre grupper, der enten modtager det sædvanlige kommunale tilbud eller bruger InterWalk i forskellige kombinationer med holdtræning. Effekten vil blive målt på omfanget af deltagernes fysiske aktivitet samt data fra de praktiserende lægers løbende opfølgning på patientgruppen. Projektet er en udvidelse af et projekt, der med støtte fra TrygFonden allerede er i gang i Esbjerg og Københavns Kommuner. Er resultaterne af brugen af InterWalk gode, vil Guldborgsund Kommune så vidt muligt justere sine rehabiliteringstilbud derefter.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Guldborgsund Kommune
Støttet beløb
195.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
CopenRehab vil publicere de endelige resultater af projektet. Evalueringen af vores del af projektet er derfor baseret på den praktiske erfaring vi har fået med at bruge teleløsninger i træningen. Vi vurderer at vi ikke har fået fat i flere borgere end tidligere med det nye tiltag. Dog har projektet givet os mulighed for at kunne benytte Interwalk eller andre trænings-apps i træningen ikke blot til borgere med diabetes med også til andre diagnosegrupper.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik undersøgt om træning vha Interwalk-appen kunne differentieres mhp at kunne give et tilbud til borgere som normalt ikke ville tage imod vores tilbud.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der forelå en protokol fra CopenRehab og Center for Aktiv Sundhed, som vi har fulgt. Derfor kunne vi ikke have gjort det anderledes. Vi har desuden været proaktive med at informere praktiserende læger i kommunen om projektet samt informereret om projektet via Facebook og radio for at øge rekrutteringen til projektet.