Søg støtte

Søg

Selvevaluering

J4F idræt for overvægtige børn

Jump4Fun

Om donationen

Det er ikke alle børn, der føler sig godt tilpas i de lokale idrætsforeninger – og særligt overvægtige børn kan have vanskeligt ved at komme i gang med at dyrke motion. Derfor er der brug for alternative tilbud til fysisk bevægelse. I Storkøbenhavn er Jump4Fun ved at etablere idrætstilbud til overvægtige børn efter gode erfaringer fra Jump4Fun-initiativer i Nordsjælland. Børnene tilbydes træning to gange om ugen, fælles aktiviteter otte gange om året samt kostworkshops, familie-madskoler og fælles motionsløb. Træningen foregår i ens træningstøj, der er med til at skabe sammenhold og inkludere alle i fælleskabet. Gennem projektet møder børnene ligesindede, mens de lærer, at fysisk aktivitet er sjovt og giver god energi. Børnene udvælges via hospitaler, julemærkehjem og gennem familiekonsulenter og sundhedsplejersker i kommunerne. Jump4Fun er allerede etableret i syv kommuner i Nordsjælland i regi af DGI med 11 foreninger og 170 børn og skal nu udbredes til nye dele af landet.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Jump4Fun
Støttet beløb
480.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I to af de tre kommuner, vi har hold i nu, er der kontrakt med kommunen om fortsat drift. Den sidste kommune har takket nej på trods af 12 overvægtige børn på deres relativt nystartede hold. Det er desværre vilkårene, kommunen bestemmer. Man kunne ønske sig, at kommunerne i højere grad var villige til at betale for fortsat drift til gavn for deres borgeres sundhed. Særligt da det jo er en forpligtelse, kommunerne har.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som beskrevet under målsætningen er Storkøbenhavn nok den sværeste kommune at få et initiativ som J4F op at køre i på en tilfredsstillende og bæredygtig måde. Vi har således på nuværende tidspunkt 3 børnehold i hhv Ballerup, Herlev og Rødovre i gang med i alt 57 børn. Dertil kommer et ungdomshold i Ballerup, for 16-22 årige, som kommunen specifikt har udbedt sig i et boligsocialt område. Efter sommeren ændres strukturen en smule (hvilket er normal udvikling for alle regionerne). Dvs. at vi efter sommeren vil have kontrakt med fortsat drift af 4 hold i to kommuner, som står for den økonomiske del. Disse hold er således økonomisk bæredygtige og dermed fremtidssikrede i de 3 år, kontrakten holder. Derudoverhar vi nu endelig fået møder i stand med Frederiksberg og Københavns kommune efter sommeren. Er de to kommuner først med, forventer vi at det går stærkt. Vi er således ikke helt i mål endnu, men har store forventninger til sensommeren.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever rigtig god feedback fra både børn, forældre og sundhedspersonale. Så generelt er de valgte aktiviteter rigtig gode og relevante. Der er selvfølgelig altid lidt variation fra det ene geografiske område til det andet i forhold til, hvilken sportsgren, der er mest populær. Derfor har vi nøjedes med et 9 tal og ikke 10, for der er altid plads til forbedring. Den forbedring gør vi løbende, idet vi løbende og i samarbejde med kommunerne justerer geografien og foreningerne i de enkelte kommuner, så vi får flest muligt af de rigtig inaktive børn med. Det er ikke altid på forhånd til at sige, hvilken type sport, der vil være bedst "salg" i i den pågældende kommune, derfor er vi løbende nødt til at justere ind, hvis vi oplever, at et hold har mere eller mindre søgning, end de øvrige hold. Den del, der generelt udfordrer os mest er nok tid: Det tager umindelig lang tid at få aftaler i stand med de fleste kommuner. Dertil kommer den tid, de tager fra det første møde med kommunen til en endelig kontrakt er i hus, samt tiden efterfølgende hvor kontrakter løbende skal genforhandles, så vi hele tiden sikrer os at der er sat penge af på næste års budget. Vi har skullet bruge en del tid på at finde ud af, hvordan den enkelte kommune arbejder, for bedste muligt at kunne kommunikere med dem. Om det kunne have været gjort anderledes og mere lean, er uvist. Under alle omstændigheder er vi de erfaringer rigere, og erfaringer, dem samler vi naturligvis på.