Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Jump4fun i Storstrømmen

DGI Storstrømmen

Om donationen

Donationen går til projektet Jump4Fun i Storstrømmen, som skal skabe fællesskaber om bevægelse for børn i Vordingborg og Guldborgssund, der har problemer med overvægt. Projektet indebærer, at deltagende idrætsforeningers bestyrelse og instruktører uddannes til at tage imod grupper, der ikke er vante med at være i en forening. Det er ressourcekrævende at etablere et Jump4fun-hold, og målgruppen kan være svær at fastholde. Der skal uddannes foreningsguider til at agere bindeled mellem kommuner og foreninger og hjælpe barnet/familien til at starte på Jump4funholdet. Jump4fun er skabt i et samarbejde mellem DGI, Julemærkehjemmene samt børneafdelingen på Nordsjællands Hospital og findes i 15 kommuner landet over.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
DGI Storstrømmen
Støttet beløb
1.331.000 kr., år 2019
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I skrivende stund fortsætter fem Jump4fun-hold i 2024 på tværs af kommunerne, og to af de Jump4fun-hold som er stoppet i samarbejdet fortsætter med at tilbyde hold til projektets målgruppe. Foreningerne er rustet til at fortsætte gennem kompetente instruktører, engageret bestyrelse og en forankret foreningsguide lokalt. Samarbejdet fortsætter ligeledes med kommunerne, der finder projektet vigtigt, og sikrer fortsat rekruttering af målgruppen og generelt understøtter samarbejdet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektet er 240 børn startet til Jump4fun, 7 Jump4fun-hold igangsat hos 7 lokale idrætsforeninger, hvoraf fem fortsætter. Vi har sat fokus på foreningsudvikling og uddannet 17 Jump4fun-instruktører. Målgruppen oplever, at de har fået mere bevægelsesglæde, at de har fået større selvtillid og er mere fysisk aktive. Størstedelen af børnene har fået nye venner. Vi er ikke lykkes med at måle, hvor mange børn, der efter projektet er startet på ordinære foreningshold.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
For at sikre, at tilbuddet når ud til den rigtige målgruppe, er det vigtig med en bred kommunal opbakning på tværs af forvaltninger. Eksempelvis kunne børn og familier / skoleområdet været involveret endnu mere. Fra starten kunne vi med fordel have tænkt det sundhedsfremmende element omkring kostworkshop anderledes ind i regi af kommunerne, da det i foreningslivet er svært at rekruttere og involvere målgruppens forældre til kostarrangementer, da foreningers hovedformål er bevægelse.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet