Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Katastrofetænkning – at hjælpe patienter der er bange på forhånd

Holstebro Regionalhospital

Om donationen

Hvert år i Danmark bliver cirka 8.000 patienter opereret for kunstigt knæ som følge af svær slidgigt. Seks måneder efter operationen har hver femte fortsat funktionsbegrænsende smerter. Tidligere studier har vist, at de patienter, der inden operationen er tilbøjelige til katastrofetænkning og har øget fokus på smerter, i højere grad har vedvarende smerter og lavere fysisk funktion efter operationen end patienter, der ikke har øget opmærksomhed på smerter forud for operationen. Samtidig har førstnævnte gruppe øget risiko for at udvikle kroniske smerter efter operationen, ligesom de har mange ekstra kontakter til både regional og kommunal sektor. Flere ender endda med endnu en operation på grund af vedvarende smerter. I et lodtrækningsforsøg vil dette projekt derfor undersøge, om uddannelse af patienterne og deres pårørende i smerteforståelse og smertehåndtering før og efter operationen kan hjælpe til, at patienterne får et bedre fysisk funktionniveau og færre smerter efter operationen. Effekten vil blive målt på funktionsniveau, smerter aktivitet og smerteadfærd.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Holstebro Regionalhospital
Støttet beløb
223.617 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Grundet resultaterne vil patientuddannelsen ikke bliver implementeret i sin nuværende form, men dele af undervisningsforløbet bruges nu blandt fysioterapeuterne i mødet med kroniske smertepatienter både på afdelingen og ambulant.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målene med vores projekt er i høj grad opnået. Vi har gennemført fire projekter indenfor tidsplanen og herigennem svaret på projektets formål. Resultaterne i det randomiserede studie viste ikke den effekt vi forventede, men giver basis til at arbejde videre med dette område.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det randomiserede studie 3 viste at en patientuddannelse baseret på kognitiv adfærdsterapi, ikke var bedre end standardbehandlingen til at nedsætte smerter samt forbedre funktionsniveauet 12 mdr. efter en operation for nyt knæ. Smerteundervisning er ikke den forkerte aktivitet at vælge til denne målgruppe, men formentlig ikke nok til at hjælpe patienterne. I fremtiden bør det undersøges om et superviseret træningsforløb som tillæg til smerteundervisningen kan forbedre smerteniveau efter operationen hos patienter med smerte-relaterede katastrofetanker.