Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Klar til kriser og katastrofer

Danske Sømands- og Udlandskirker

Om donationen

Når danskere er ude for traumatiske begivenheder, mens de befinder sig i udlandet, er de mere udsatte, end hvis det var sket i Danmark. Der er ofte ikke et netværk, der kan hjælpe, og sprogforståelser og manglende støtte kan gøre oplevelsen yderligere traumatisk og øger risikoen for psykiske mén. Danske Sømands- og Udlandskirker har medarbejdere udstationeret 48 steder i verden, hvor de i samarbejde med den danske udenrigstjeneste er klar til at rykke ud, når ulykken indtræffer, fx i tilfælde af terrorangreb eller dødsfald på ferier, hvor familiemedlemmer står alene tilbage. Denne donation går til et kursus for medarbejderne i håndtering af traumer og mennesker i krise. Der vil også blive sat fokus på, hvordan medarbejderne selv undgår skader på sjælen.
Region
Landsdækkende
Type
Kursus
Modtager
Danske Sømands- og Udlandskirker
Støttet beløb
91.920 kr., år 2018
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Medarbejderne var virkelig begejstrede for undervisningen og gav udtryk for, at der blev udfyldt et hul i deres viden. Beredskab er virkelig blevet sat på dagsordenen i vores organisationen - både som noget vi gør og som noget vi er nødt til at uddanne vores medarbejdere indenfor.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kurset fungerede rigtig godt, og vores medarbejdere er blevet meget klogere. Særligt fremhævede de oplevelsen med en skuespiller som meget brugbart. Her skulle de være præst for en kvinde, som spillede forskellige roller fx en person i chok, som havde mistet sin ægtefælle ved en ulykke på deres rejse. Det havde dog været godt, hvis kurset havde varet længere. For hovedparten af medarbejderne var det nyt stof, og de havde haft godt af flere øvelser. Men vi håber at kunne gentage kurset på et senere tidspunkt med samme indhold for nye medarbejdere og måske noget mere for tidligere kursister. Det forbliver et aktuelt emne for vores medarbejdere ude i verden, og måske bliver det tilmed mere aktuelt fremøver.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi ville gerne have haft et længerevarende kursus, fx en hel uge. Men vi forventer at samle medarbejderne igen i løbet af de næste år for igen at undervise om emnet. Det projekt, vi nu har gennemført, har givet os super gode erfaringer, så vi lige præcis ved, hvordan vi gør næste gang for at arbejde videre med emnet.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet