Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Klimacafé og beskæftigelse.

Innovation og Medborgerskab, Aarhus Kommune

Om donationen

De Forenede Bydelshuse i Aarhus Kommune er lokale, fysiske mødesteder med fokus på aktivt medborgerskab. Det er Innovation og Medborgerskab i Borgmesterens Afdeling i Aarhus Kommune, der står bag Bydelshusene, som bl.a. arbejder med klimadannelse og formidling af lokale, nationale og internationale klimamål. Donationen går til en beskæftigelsesindsats, der skal få ledige i job i klimacaféerne, som er en del af De Forenede Bydelshuse. De ledige får mulighed for at tilegne sig nye kompetencer og indgå i et socialt fællesskab på lige fod med de andre bydelshusmedarbejdere, og målet er at klæde dem på til at klare et job i en virksomhed, når beskæftigelsesforløbet er forbi.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Innovation og Medborgerskab, Aarhus Kommune
Støttet beløb
2.000.000 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Mænd, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Bylivshus-rammerne til at videreføre indsatsen er tilstede, medarbejderkompetencerne findes og står klar, men de nødvendige permanente ressourcer (løn)til at fastholde medarbejderressourcerne, der kan løfte opgaven fremadrettet som en del af den kommunale drift og indfri det fulde potentiale er ikke blevet prioriteret ved projektets afslutning. Desværre. Virksomhedskonsulenterne udtrykker stor tilfredshed med metoden og den afledte værdi. Og det samme gør deltagerne og medarbejderne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I 2021-2022 har 73 personer været i forløb fra jobcenteret. 51 af dem i særlige forløb i klimacafé og byggesjak. 31 borgere i alt ud af de 73 er kommet i job. Blandt de 51 fordeler tallene sig sådan: 13 i job. 6 fleksjobafklaret. 7 indstillet til fleksjobafklaring 5 tilkendt førtidspens. 3 indstillet til førtidspens. 4 i anden praktik for at prøve det af, de har lært i bylivshusene 17 afbrudt forløb 6 stadig aktive Alle har fået viden om café, bæredygtighed, CØ og praktiske færdigheder.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Corona spændte ben for vores arbejde. For lidt tid til empiri. Bylivshusene med caféer og beskæftigelsesforvaltningen blev lukket. Eksterne mulige samarbejdspartnere udtrykte manglende overskud til at tage imod borgerne. Vi udvidede derfor med et byggesjak. Det var der stor efterspørgsel på. Borgerne var meget mere udfordrede end forventet. Det havde konsekvenser for opgaveløsning, kompetenceudvikling og mål. En anden målgruppe havde givet andre muligheder. Corona kunne ikke forudses.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle