Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Klubtilbud til sentudviklede.

Unge for Ligeværd

Om donationen

Unge for Ligeværd i Storkøbenhavn driver en ungdomsklub, hvor sent-udviklede unge tilbydes fællesskab med ligestillede. Klubben afholder forskellige sociale aktiviteter for de cirka 200 medlemmer, og der tilbydes rådgivning, hvis de unge har problemer eller er på vej ud i negative situationer. Donationen fra TrygFonden skal sikre, at egenbetalingen for brugerne forbliver 50 kr., da mange af de unge er på sociale ydelser. Med donationen vil ungdomsklubben kunne fortsætte de forskellige tilbud.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Unge for Ligeværd
Støttet beløb
80.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi får stadig flere aktive medlemmer og flere frivillige. Alt dette er med til at forankre og fremtidssikre tilbuddet til disse udsatte unge.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med jeres støtte har vi kunne gøre klubtilbuddet mere varieret. Vi har haft foredrag, deltaget med flere hold i DHL løbet, holdt fællesspisning, haft diskoteksaften, besøgt politimuseet og op til jul har vi lavet konfekt med de unge. Af længere ture har vi været en uge på Bornholm med deltagelse i folkemødet, ligsom vi har besøgt en tilsvarende klub i Sønderborg og set Sort Sol. Alt i alt stor succes - mange tak for jeres hjælp.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne godt tænke os fremover at involvere de unge i en mere langsigtet planlægning af aktiviteterne, samt at få flyttet deres grænse og viden om aktiviteter, som de ikke umiddelbart selv ville turde binde an med.