Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kørestolscykler

Handicap og Psykiatri, Frederikshavn Kommune

Om donationen

Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Handicap og Psykiatri, Frederikshavn Kommune
Støttet beløb
80.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktivitet og dagtilbuddet arbejder ud fra en fast struktur hvor Cykling bliver et fast kursus hver uge. Derud over har vi lavet en vejledning over cyklen så det er nemt at komme i gang når foråret titter frem. Personalet i weekenden har allerede efterspurgt en prøve tur så de ved hvordan det føles og hvordan man styrer selve cyklen, da det handler om tryghed for alle parter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da vi har modtaget cyklerne i efteråret har vi ikke i ønsket omfang kunnet i værksætte cykleture på grund af vejret, da vores borgere er særlige sårbare.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde ikke forventet at vejret ville være så stor en forhindring. Vi vil fremadrettet være opmærksom på beklædning så vejret ikke er en forhindring. Ligeledes en øget fokus på frivillige.