Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Koloni for børn

Kolonibanden

Om donationen

I Høje Taastrup Kommune har man igennem 16 år bevilliget penge til tre sommerkolonier pr. år. Kommunen har dog ikke længere råd til sommerkolonierne, hvorfor en række frivillige har stiftet foreningen Kolonibanden i håb om, at initiativet kan fortsætte. På kolonierne er der plads til både ressourcestærke og -svage børn. Formålet med projektet er således at støtte med midler til transport, forplejning samt aktiviteter eller udflugter på kolonien. Målet med projektet er at give det enkelte barn en god oplevelse og en sommerferie, som mange af deltagerne ellers ikke var forundt.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Kolonibanden
Støttet beløb
200.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne godt tænke os, at endnu flere lokale skolelærere og pædagoger havde lyst til at bruge en uges ferie på at være kolonileder, men vi er bredt repræsenteret på skolerne i kommunen og vi har allerede haft mange eksempler på gode dialoger om fælles erfaringer og glæder med kolonibørnene i hverdagen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik afholdt 2 sommerferiekolonier med i alt 78 børn og en opfølgningskoloni i efterårsferien for 24 børn. Samtlige børn og deres forældre har givet udtryk for, at det havde været en særdeles positiv oplevelse og der var stor søgning om at få lov til at komme med på opfølgningskolonien, hvor også forældrene deltog i stort tal. Både børn og forældre giver udtryk for, at de håber på en gentagelse næste år. Følgende udsagn går igen: Min søn/datter har ikke talt om andet siden han/hun kom hjem fra koloni. og Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre, hvis ikke kolonierne bliver til noget næste år. og Hvis der er noget som helst, jeg som forælder kan gøre, for at mit barn kan få lov til at komme med igen næste år, må I endelig sige til. Flere af børnene havde haft eller ønskede sig legeaftaler med nogle af de andre børn fra kolonien.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I det store og hele rammer vi en rigtig god balance af aktiviteter - både på kolonien og på ture (sommerland, Bonbonland, minigolf, bowling, krabbefisketur mv.) og tid til stille samvær, ro og følelse af væren i nuet. Jeg tør ikke lægge hovedet på blokken på, at vi intet kunne have gjort bedre, men vi er meget tilfredse med vores valg af aktiviteter.