Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Koloni for børn

Kolonibanden

Om donationen

Høje Taastrup har i 16 år finansieret tre sommerkolonier til kommunens skolebørn, men valgte i begyndelsen af 2016 at spare dem væk. Kolonierne har imidlertid stor betydning, idet de for cirka halvdelen af børnene er den eneste sommerferie, som de får. Kolonibanden er derfor en nystiftet forening, som har påtaget sig ansvaret for kolonierne. Alle børn er velkomne på kolonien – dog stræber foreningen efter, at mindst 35 procent af børnene kommer fra ressourcesvage familier. Donationen går til leje af hytte, forplejning, transport, udflugt, legetøj og et minde i form af en T-shirt.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Kolonibanden
Støttet beløb
449.930 kr., år 2017
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi forsøger netop nu, at rekruttere flere lokale lærere og pædagoger til 2019, så vores forankring fungerer endnu bedre.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde nogle super gode koloniuger, og vi oplever i stigende grad, at børnene har et venskab, som de selv holder ved lige mellem kolonierne. Der findes Facebooksider, hvor de kommunikerer, og de større børn mødes i Taastrup og City2.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi evaluerer og justerer løbende, så vi forbedrer tilbuddet år for år. Vi har holdt evalueringsmøder og er kommet frem til en række små justeringer, som vi prøver at implementere.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet