Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kolonihavehus. Køb og drift

Landlyst Områdecenter

Om donationen

Mange af beboerne på Landlyst Områdecenter er demente. For at give disse beboere nogle anderledes og meningsfyldte oplevelser og få stimuleret sanserne, ønsker de at købe og drive et kolonihavehus. De vil her have mulighed for at snakke om gamle dage, plukke bær, sylte osv. De har siden 2014 indsamlet 83.000 kr. til formålet og ansøger nu TrygFonden om det resterende beløb.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Landlyst Områdecenter
Støttet beløb
40.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forhold til alle de initiativer vore borgere nuværende tager, kan personalet se, at borgerne finder ressourcer/læring frem trods deres demenssygdom (som om rigtig mange ting stadig sidder "på ryggraden"

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med Trygfondens donation på 40.000 kr er vi sikkert i mål med vores projekt samt nuværende har Landlyst Områdecenter til flere års drift i kolonihaveforeningen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ikke med de erfaringer personalet har gjort sig til d.d.