Søg støtte

Søg

Selvevaluering

"Konflikthjælpen"

fsb

Om donationen

fsb er Københavns største almene boligselskab med 12.000 familieboliger, ungdomsboliger, kollegier og ældreboliger. Her har man i en årrække haft gode erfaringer med konfliktmægling i de forskellige boligafdelinger. I de senere år har der imidlertid været en større efterspørgsel på hjælp til at mægle, rådgive og vejlede i forbindelse med konflikter, og det har medført længere ventetider. Derfor skal kapaciteten øges ved hjælp af et korps af frivillige mæglere fra både fsb, Lejerbo København, DAB og VIBO, så ventetiden bliver bragt ned. Samtidig skal konfliktmæglerne uddannes bedre via et samarbejde med Københavns Universitet. Det er planen, at projektet skal opbygges på samme måde som Retshjælpen og Forbrugerrådets gældsrådgivning.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
fsb
Støttet beløb
835.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der viste sig behov for en længere projektperiode, da det har været svært at indarbejde den nye tilgang på alle nødvendige niveauer, i de organisationer, der ikke tidligere havde arbejdet med dialogbaseret konfliktbehandling. Der blev derfor søgt og bevilget støtte fra Trygfonden til et ekstra projektår (se projekt Boligkonflikten)

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Etablering af frivilligkorps af uddannede mæglere var en stor succes og hurtigt nåede korpset op på 10-15 mæglere. Beboere, der blev tilbudt konfliktmægling i stedet for at få deres konflikt behandlet juridisk, tog godt imod tilbuddet. Til gengæld har det vist sig vanskeligere at implementere mægling som ny praksis i sagsbehandlingen hos de organisationer, der ikke har været vant til at arbejde med mægling tidligere. Og det kræver, at organisationen tager denne (nye) faglighed til sig bredt i organisationen (både blandt beboere, politikere, samt den administrative ledelse og på sagsbehandlerniveau)

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det havde (måske) gjort en forskel, hvis vi fra starten havde Indgået samarbejde med organisationer, der kunne og ville overtage driften efter endt forsøgsprojekt Større grad af bevidsthed fra de involverede organisationer i, at tage den nye tilgang til konfliktløsning til sig