Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Korsang for lungekroniker

Lungeforeningen Ballerup lokalafd.

Om donationen

KOL er en uhelbredelig lungesygdom med belastende fysiske symptomer som åndenød, hoste og slimdannelse i luftvejene. Desuden oplever mange KOL-patienter psykiske problemer som angst og depression i deres hverdag. Lungeforeningen Ballerup lokalafdeling har 170 medlemmer og arbejder på at hjælpe KOL-patienter med rehabilitering, viden og fællesskab. Sang er godt for KOL-patienters vejrtrækning og humør, og Ballerup Lokalafdeling etablerede derfor et lungekor i 2019. Med donationen kan koret fortsætte og fungere som netværk for KOL-patienterne.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Lungeforeningen Ballerup lokalafd.
Støttet beløb
18.260 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På Lungeforeningens hjemmeside - har vi en kontaktside om koret, og dermed har vi fået en del henvendelser og flere nye medlemmer til koret. Derved kommer der også flere medlemmer af Lungeforeningen fra de omkringliggende kommuner, hvor der ikke findes kor. Koret har nu eksisteret i 3 år, og er blevet fast forankret på musikskolen Lautrupgaard i Ballerup. Det betyder, at Ballerup kommune nu gerne støtter op om Lungekoret med §18 midler.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har haft stor glæde af, at øge antallet af deltagere, nu hvor vi kunne undlade deltagerbetaling. Vores deltagerantal er nu oppe på 25. Dog har nogle holdt pause pga. Corona, men vil rigtig gerne komme igen. Vi har desværre ikke kunnet tage ud på plejehjem pga. Coronaen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har oplevet at korsangen har været til stor glæde og til at få en forbedring af lungerne for vores lungesyge deltagere. Så udover glæden ved samværet og glæden ved at synge, har sangen også hjulpet til en bedring af lungekapaciteten. Målet med at gå ud og synge med plejehjemsbeboere - kunne vi jo så desværre ikke opfylde pga. Coronaen. Nogle giver udtryk for, at de bliver bedre til at synge og dermed får mere luft i lungerne.