Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kræft - en biografi

rigshospitalet

Om donationen

Denne donation går primært til løn og rejsemidler med henblik på at skrive en biografi om kræft, der spænder fra den enkelte celles bestanddel til hele mennesket. Bogen vil også omhandle senfølger og psykologiske effekter, og den retter sig mod alle, der gerne vil forstå og forholde sig til kræft.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
rigshospitalet
Støttet beløb
100.000 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Må vise sig når bogen udkommer

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Bevillingen går til at jeg kan skrive en bog med ovennævnte titel. I lyset af den omsiggribende pandemi har tiden til at arbejde med stoffet været begrænset og en aflevering til forlaget af et første udkast er udsat til foråret 2021. Jeg vil desuden anvende nogle midler til et ophold på institutionen San Cataldo i Italien i juni måned 2021for at gøre bogen færdig. Projektet er derfor ikke færdig før forventet udgivelse i efteråret 2021.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej