Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Krisecenterbørns rettigheder

LOKK,

Om donationen

Erfaringer viser, at børn, der bor på krisecentre, er misinformerede omkring deres rettigheder, og at de bliver overraskede over, at deres levevilkår ikke er almindelige. Børnene er ofte gentagne gange blevet advaret mod at sige noget om volden, hvorfor de derfor ikke snakker om det. For at give børnene kendskab til deres egne rettigheder har Landsorganisationen af Krisecentre (LOKK) de seneste år haft fokus på krisecenterbørns rettigheder, hvor de blandt andet har lavet en rettighedsplakat i samarbejde med kunstneren Kasper Købke. Disse rettigheder omfatter blandt andet retten til at blive beskyttet mod vold, retten til at snakke om sine oplevelser, retten til kontakt med vigtige personer i deres liv og retten til at have et frirum til at lege. Med denne donation vil LOKK nu afholde fem tegneworkshops, der har fokus på de ti rettigheder fra plakaten. Gennem de fem tegneworkshops vil kunstner Kasper Købke undervise 40-80 børn på krisecentre i forskellige tegne- og visualiseringsteknikker, som kan hjælpe dem til at udtrykke sig gennem tegning. Børnene skal som en del af workshoppen lave deres egne plakater, som tager udgangspunkt i de 10 respektpunkter, der er formuleret på rettighedsplakaten, og som henvender sig specifikt til børn på krisecentre. Målet er, at rettighedsplakaten og de udarbejdede redskaber integreres i hverdagen med børnene på krisecentrene, og at børnene bliver bevidste om deres egne rettigheder.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
LOKK,
Støttet beløb
99.925 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er også noget vi vil italesætte til vores børneseminar, og evt. have faste børnerettigheds ambassadører, der kan undervise nye børnepersoner på krisecenterne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har et langstraktet mål, der går på at få plakaten ind under huden på sigt, det er svært endnu at måle på, men forestiller os, at vi til den årlige børneseminar i Lokk, der afholdes til september vil have mulighed for at høre tilbagemeldninger netop på dette punkt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi var desværre for sent ude med at skaffe kasser til puslespillet. Det var derfor ikke muligt at de fire første workshops kunne få en kasse til deres puslespil, så de må eftersendes. Kasserne blev doneret af nogle grafikere, som gerne ville støtte projektet.