Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kroniske nyrepatienter og patient-rapporterede oplysninger

Hospitalsenheden Vest

Om donationen

Donationen går til at afprøve en ny type ambulant opfølgning hos patienter med kroniske nyresvigt. Det nye i tilgangen er, at patienter indsender oplysninger om eget helbred – kaldet Patient Rapporterede Outcome (PRO) – via et spørgeskema. Disse oplysninger anvendes til at vurdere, hvorvidt patienten har brug for en fremmødekontrol. Skemaet tilgås af lægen via den elektroniske patientjournal, hvilket sikrer, at patienternes selvrapporterede livskvalitet og hverdagsfunktion inddrages i behandlingen.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Hospitalsenheden Vest
Støttet beløb
700.000 kr., år 2018
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Fra starten af, var vi meget optaget af at skulle udvikle et projekt, som skulle fungere i klinisk praksis. Derfor tænkte vi projektet ind som en del af den kliniske hverdag med de opgaver og arbejdsgange der allerede eksisterede i afdelingen. Derfor hvor vi nu er ved projektets afslutning vil vi tilpasse projektet, så vi får de forbedringer og løsninger der er kommet undervejs. Der skal afholdes evalueringsmøder med alle implicerede afdelinger.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet med projektet blev indfriet, da vi fik designet et egnet PRO redskab, som vi kunne anvende til at monitorere patienter med kronisk nyresvigt hjemmefra. Vi har evalueret anvendelsen af dette spørgeskema og det ser ud til både at være validt og vise stabile resultater gennem et sygdomsforløb. Vi fik gennemført et randomiseret studie, hvor vi viste at det er sikkert for patienten at blive fulgt hjemmefra, men at det er gavnligt at blive introduceret til sin sygdom inden man følges hjemmefra

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hvis vi på et tidligere tidspunkt havde inddraget patienter i udviklingsprocessen kunne vi måske have lavet et mere målrettet tilbud, hvor i højere grad kunne tage højde for de problemstillinger og spørgsmål, som man har som patient med en nykonstateret sygdom

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv