Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kunst i børnehøjde

Nordsjællands Hospital - Hillerød

Om donationen

Denne donation går til et vægmaleri i opholdsrummet på Børne- og ungeafdelingen 1531 på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Maleriet skal males på store træplader og hjælpe patienterne med at glemme hospitalsverdenen for en stund og fordybe sig i fantasien.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Nordsjællands Hospital - Hillerød
Støttet beløb
59.600 kr., år 2021
Delmål
Andet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I meget høj grad. Både personale, forældre, søskende og især de indlagte børn blev inddraget undervejs. Alle kunne komme med input til, hvad netop de syntes der skulle på.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er blevet helt fantastisk og alle der kommer forbi er imponeret!

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi må desværre ikke promovere, som ønsket