Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kursus i Akut Patient

Studerendes Anæstesiologiske & Traumatologiske Selskab (SATS)

Om donationen

Studerendes Anæstesiologiske & Traumatologiske Selskab (SATS) tilbyder to til fire gange årligt et kursus i Akut Patient, hvor der sættes fokus på behandling af hjertestop og andre akutte, livstruende tilstande. Kurset er et supplement til undervisningen på lægestudiet og tager bl.a. de studerende igennem 14 simulationsscenarier. Donationen skal gå til et tre-dages kursus for 12 af kursets faste instruktører, så de opnår ekspertise inden for uddannelse gennem simulationstræning.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Studerendes Anæstesiologiske & Traumatologiske Selskab (SATS)
Støttet beløb
113.040 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
alle uddannede instruktører indgår fortsat i instruktørkorpset

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik mulighed for at sende over halvdelen af vores instruktørkorps afsted på kursus, enkelte har kursusdato her i 2018 pga barsel mv. Det har højnet hele underviserkorpset kompetencer, da vi arbejder i par under kurset og dem der har været på kursus lærer videre til dem ikke endnu er blevet uddannet. Det har i betydende grad højnet kvaliteten af den uddannelse vi leverer og skabt mulighed for at vores deltagere tager fra kurset med et betydeligt større læringsudbytte.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde oprindeligt valgt at uddanne alle 12 instruktører samtidigt, men valgte i stedet at fordele instruktørerne udover allerede eksisterende kurser tilbudt af CAMES. Dette gav øget input fra andre instruktører fra andre enheder og gav et øget refleksions niveau. Derfor vil vi en anden gang igen fordele vores instruktører ud over andre kurser