Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kursus til børn og unge

Hjerneskadeforening Thisted - Mors

Om donationen

Børn af senhjerneskadede forældre bliver ofte overset på trods af, at de kan have en række problemer relateret til dette. Børnene kan have svært ved at forstå, hvorfor forældrenes adfærd ændrer sig, og hvorfor hverdagen ikke er den samme. Hjerneskadeforeningen Thisted/Mors ønsker med dette projekt at tilbyde børn af senhjerneskadede forældre et kursus med undervisning af en psykolog, der skal give børnene en forståelse af forandringerne i hjemmet. Kurset har til formål – udover at mindske byrden for børnene – at give dem et netværk med børn i samme situation og alder. Projektet indebærer tre kursusforløb med plads til 10 børn på hvert hold. Grupperne sammensættes på baggrund af en forsamtale, som børnene hver især har haft med psykologen indledningsvis for at tage udgangspunkt i deres individuelle problematikker.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Hjerneskadeforening Thisted - Mors
Støttet beløb
59.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har søgt penge til nye kurser og er blevet bevilget så vi starter nye kurser op i 2022

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Pga corona har vi ikke brugt alle pengene fordi vi ikke kunne afholde de kurser vi gerne ville. Vi havde børnene med landet blev lukket ned. Det har ikke været muligt at få børnene til at tilmelde sig igen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg har deltaget i kurset og har snakket med forældrene. Det er min opfattelse, at både forældre og børn har været meget glade for kurset.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start