Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kursus til børn og unge

Hjerneskadeforening Thisted - Mors

Om donationen

Børn af senhjerneskadede forældre bliver ofte overset på trods af, at de kan have en række problemer relateret til dette. Børnene kan have svært ved at forstå, hvorfor forældrenes adfærd ændrer sig, og hvorfor hverdagen ikke er den samme. Hjerneskadeforeningen Thisted/Mors ønsker med dette projekt at tilbyde børn af senhjerneskadede forældre et kursus med undervisning af en psykolog, der skal give børnene en forståelse af forandringerne i hjemmet. Kurset har til formål – udover at mindske byrden for børnene – at give dem et netværk med børn i samme situation og alder. Projektet indebærer tre kursusforløb med plads til 10 børn på hvert hold. Grupperne sammensættes på baggrund af en forsamtale, som børnene hver især har haft med psykologen indledningsvis for at tage udgangspunkt i deres individuelle problematikker.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Hjerneskadeforening Thisted - Mors
Støttet beløb
59.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har stor besvær med at overbevise forældrene, at det er en god ide, og samtidig har forældrene ikke så meget overskud til at køre med børnene.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har desværre ikke haft så mange kurser, som vi gerne ville.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mener vi har haft kontakt med de offentlige personer som har kontakt med de nyskadede borgere som har mindreårige børn. Det være sig kommunen, hjerneskadekoordinatorerne, og Kommunikationscenter Thisted. Vi har endog udvidet, så børn fra Jammerbugt kommune også kunne deltage.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start