Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kvalitets hjerte-lunge-redning

Akutberedskabet, Region Hovedstaden

Om donationen

Donationen går til en undersøgelse af, om kvaliteten af ambulancemandskabets hjerte-lungeredning kan forbedres ved anvendelse af forskellige former for feedback under og umiddelbart efter et genoplivningsforsøg. Projektet baseres på nye muligheder, der er opstået med indførelsen af mere avancerede hjertestartere i ambulancerne. Disse giver mulighed for dels en audiovisuel feedback til ambulanceredderne, mens de yder hjertelungeredning, og dels registrerer en lang række data, der kan bruges til en efterfølgende mundtlig evaluering af genoplivningsforsøget. Projektet forankres i Region Hovedstadens Akutberedskab, som dækker cirka en tredjedel af den danske befolkning. Viser proceduren positive resultater, vil den umiddelbart kunne implementeres i den daglige ambulancedrift.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Akutberedskabet, Region Hovedstaden
Støttet beløb
873.527 kr., år 2018
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Undervejs i forløbet opstod der en lang række udfordringer i forbindelse med forankringen af projektet. Her ville det have været en fordel om der havde været udarbejdet klare skriftlige linjer der sikrede ansættelse og arbejdsforhold.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Efter bevillingen blev modtaget blev det aftalt at projektet blev udviddet til at blive Danmarks første paramediciner PhD i samarbejde med et Engelsk universitet. Det ansøgte projekt blev dermed det bærende forskningsprojekt i PhD'en. Derudover blev der udført et systematisk Review indenfor samme emne, og et randomiseret simulationsforsøg med fokus på ventilationsdelen af hjerte-lunge-redning. Det oprindelige projekt blev gennemført som beskrevet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der henvises til den vedhæftede PhD afhandling

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart