Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Læselyst

Læs for Livet

Om donationen

Donationen går til at skabe læselyst hos udsatte børn og unge gennem et forløb på de institutioner, hvor de bor. Størstedelen af dem er i alderen 11–18 år, og mange har oplevet massive omsorgssvigt, vold, misbrug eller psykisk sygdom. Statistisk set er de bagud socialt og fagligt og klarer sig væsentligt dårligere i uddannelsessystemet end deres jævnaldrende. Lystlæsning og adgang til de rette bøger forbedrer erfaringsmæssigt børn og unges læsevaner, deres forhold til skolen og til boglige aktiviteter generelt. Som et led i Læs for Livet-projektet vil der blive doneret skræddersyede biblioteker og indrettet læsemiljøer på 30 institutioner for udsatte børn og unge. Kurser og workshops for de ansatte og ledelsen samt individuel opfølgning på hver af institutionerne skal sikre, at projektet forankres.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Læs for Livet
Støttet beløb
1.944.000 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle tiltag fra projektet er blevet integreret i Læs for Livets kerneydelse, og gør en stor forskel for bibliotekernes forandringskraft. Det, at vi primært er fondsfinasierede, kan imidlertid give en begrænsning. Vi ønsker at nå ud til så mange udsatte børn og unge som muligt med skræddersyede biblioteker og læselyst søger derfor løbende fondsmidler til at give ’hele pakken’. Nogle fonde vil imidlertid kun vil støtte i mindre grad, og der bliver derfor ikke midler til eks. kursusafholdelse.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Læs for Livet har fuldført de planlagte aktiviteter og opnåede de ønskede resultater. Vi har doneret 30 skræddersyede biblioteker til institutioner for udsatte børn, inspireret institutionerne til at indrette læsemiljøer, uddannet personale og ledelse samt udviklet og afsendt materialer til en temadag. Børnene/de unge på institutionerne har haft gode oplevelser med bøgerne og deres forhold til bøger og læsning er blevet bedre. Hele 97% af institutionerne svarer, at deres børn og unge læser mere

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde valgt de rigtige aktiviteter til at nå vores mål. Det var meget meningsfuldt at starte med LSP-workshops, som betød at vi fik indgående viden om inst. muligheder og udfordringer, og som har dannet et solidt grundlag for udviklingen af de øvrige aktiviteter. Vi fandt bl.a. ud af, at temaaftenen skal tilpasses den enkelte inst. børnegruppe. Vi fortsætter med alle de nyudviklede tiltag i Læs for Livet, og særligt kurserne har vist sig at gøre en meget stor forskel for forandringskraften.