Søg støtte

Søg

Selvevaluering

LAP Vendepunkter

LAP København og Frederiksberg

Om donationen

LAP København og Frederiksberg er en lokalafdeling under Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP). LAP Vendepunkter hjælper psykisk sårbare personer med at håndtere deres individuelle og sociale problemer i form af personlig og social recovery. Det sker bl.a. gennem gratis kurser til psykisk sårbare borgere, som efter kortere eller længerevarende forløb i behandlings- og socialpsykiatrien har brug for at skabe sig et bedre liv. Kurserne indeholder individuel og gruppebaseret samtale, og donationen gør det muligt fortsat at tilbyde kurserne, der skal hjælpe deltagerne til at tage styring over deres liv.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
LAP København og Frederiksberg
Støttet beløb
140.000 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Deltagerne arbejdede meget nærværende i arbejdsopgaverne, undergrupperne og plenum. Integrationen af de tillærte handlingskompetencer var vanskeligere i sammenhænge med pårørende. Disse krævede tid til at acceptere nye sider af deres nære og bekendte, der udviser andre end de vante væremåder. I LAP Vendepunkter barsler vi med et nyt tiltag i form af erfarings-grupper for tidligere kursister, der får stillet tid til rådighed i LAP Kbh lokalerne. Ved foreløbige forespørgsler er interessen stor.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores metodiske tilgang med individuelt fokus i gruppedynamiske dialoger gjorde god fyldest i deltagernes selvrefleksive processer. Der var udtalte personlige genkendelser i grupperne, og kursisterne inspirerede hinanden, når de sparrede om erfaringer mhp. at arbejde sig frem til andre måder at håndtere deres vante veje i sociale sammenhænge. Længere fremme i forløbene udviklede deltagerne konkrete handlingskompetencer, som f.eks at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet i begrænset omfang.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
På LAP Vendepunkter 1 blev vi stillet i en usædvanlig, ugunstig situation, fordi vi i LAP Vendepunkter blev nødt til at varetage kursusforløbet i løbet af forsommeren og i august måned. Dette skyldtes restriktioner ifm. Covid-19. ift. evalueringerne er det tankevækkende, at en kursist efterlyser længerevarende kursusforløb. Det vil vi tage med i vores interne overvejelser om, hvordan LAP Vendepunkter fremover skal tilrettelægges op tilpasses kursisterne behov.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle