Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ligegyldig til lige gyldig

SaralystFonden

Om donationen

Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
SaralystFonden
Støttet beløb
736.920 kr., år 2018
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Muligheden for forankring er stadig størst i SmileService . Gruppen er dog ret ny, så derfor er der ikke ret mange jobs endnu. Der arbejdes på sagen. Når børnefødselsdage er kommet op på et rimeligt antal, vil der på sigt vil der være gode muligheder for sponsorater.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det samlede tal er 7. Målet for Saralystfamilie og Smileservice blev indfriet med 10 point. Børnefødselsdage lykkes i mindre grad med 6 point, men der er skabt et godt grundlag og vi regner med at bygge videre efter at corona nedlukningen. Desværre kan vi for Farprojektet kun give 2 point. Der blev gjort et stort stykke arbejde, men det lykkes aldrig at få etableret et bæredygtig arbejde. Lige nu er projektet lukket, men vi overvejer forskellige muligheder.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Børnefødselsdagene er kommet i gang, der er dog blevet gennemført langt færre fødselsdage end forventet. Her kunne man med fordel satset på en længere opstart. Vi har fået flere henvendelser, så behovet er tilstede. Farprojektet. Her skulle man i en højere grad få målgruppen i tale. For at få afdækket hvilke aktiviteter der egner sig bedst for målgruppen. Samtidigt er der også her brug for en længere opstartsfase.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet