Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Liva: Trivsel og forandring

LIVa - foreningen mod skadevirkninger af prostitution

Om donationen

Foreningen LivaRehab har siden 2011 arbejdet med personer, der tidligere eller aktuelt befinder sig i en udsat position grundet prostitution, gråzone-prostitution, seksuelle overgreb, incest eller vold. Disse personer har typisk en række problemer, herunder misbrug, hjemløshed, psykiske diagnoser og social isolation. Mange har traumer helt tilbage fra barndommen, som de har brug for hjælp til at håndtere. LivaRehab arbejder med denne sårbare målgruppe og har støttet over 700 mennesker på landsplan siden sin grundlæggelse. Denne donation går til at videreføre LivaRehabs tilbud, der omfatter individuel rådgivning, gruppebaserede psykologforløb, socialrådgivning, hjælp til økonomiske problemer, netværksskabende aktiviteter m.m. Formålet med indsatsen er at hjælpe deltagerne videre i livet og give dem et positivt socialt netværk, som de kan trække på fremover. Det forventes, at mindst 50 unge om året vil gøre brug af foreningens tilbud, som vil være åbent alle hverdage i tre år.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
LIVa - foreningen mod skadevirkninger af prostitution
Støttet beløb
1.500.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har indgået en aftale med Vordingborg kommune og vi har et kontor i en af deres bygninger. Vi var i gang med samarbejdsaftale med Region Sjælland, men pga. COVID 19 og vores egne udfordringer i vinteren 19/20 har vi ikke kunne genoptage de samarbejdsaftaler. Men det er på sigt er meningen. Vi har fået § 18 midler både fra Næstved og Vordingborg kommune.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Takket være bevillingen har vi opnået kontakt med en større gruppe af målgruppen. Vi har haft 72 forløb, 51 henvendelser (der kan godt forekomme underregistrering ) samarbejdsaftaler med Vordingborg kommune, samarbejde med Næstved, Guldborgssund og Faxe kommune. Vi har været synlige både for fagprofessionelle og unge fra målgruppen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mener, at mange af de valgte aktiviteter matchede målgruppens behov. Men mange unge har været meget udfordret pga. senfølger af overgreb og hæmmet pga. kognitive udfordringer, samt pga. sparsomme økonomi. Derfor flere af dem havde bruge for individuelle samtaler, både hos psykolog og socialrådgivere. Det lykkedes med at inddrage de unge efter endt forløb som vores frivillige. Vi vil fremadrettet bruge flere ressourcer på at styrke deres identiet, både med individuelle og fællesaktiviteter

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start