Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Livet efter blodprop i lungen

Regionshospitalet Silkeborg

Om donationen

I Danmark rammes ca. 2.500-3.000 mennesker årligt af en blodprop i lungen. Patienterne følges efter udskrivelse kun af sygeplejerske og læge ift. medicinjustering, men tilbydes ikke yderligere rehabiliterende tiltag. Mange udskrevne patienter sidder således tilbage med mange bekymringer og uopklarede spørgsmål såsom, hvornår de må genoptage arbejdet, og hvornår de må træne. Denne donation går således til et treårigt projekt, der skal klarlægge patientoplevede konsekvenser af sygdommen fx livskvalitet, sygefravær, angst og fysisk funktionsevne. Bliver projektet en succes, skal resultaterne formidles til beslutningstagere i kommunerne med henblik på at få udarbejdet faste retningslinjer for rehabilitering i denne målgruppe.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Regionshospitalet Silkeborg
Støttet beløb
760.727 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet kan ikke forankres i sin nuværende form, da der fortsat er for meget vi endnu ikke ved på området rehabilitering efter lunge-blodprop. Vi er derfor undervejs med større forskningsprojekter på nationalt plan og internationalt samarbejde. Det er dog lykkes at få bevågenhed fra bl.a. Hjerteforeningen og Danske Regioner, samt samarbejde med Dansk Selskab for Thrombose og Hæmostase, og vi forventer derfor at det vil lykkes at få rehabilitering for målgruppen implementeret på sigt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Patienterne i projektet fik en signifikant stigning i både fysisk kapacitet og livskvalitet i løbet af de 6 måneders opfølgning. Vi så dog også at stigningen skete i kontrolgruppen, som ikke modtog hjemmetræning. Ved interviews med patienterne viste det sig, at kontrolgruppen fandt det særdeles motiverende og betryggende at komme ind til sygeplejesamtaler og fysiske tests i projektet, og derfor selv fik mod på at træne også.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Testen vi brugte til at måle fysisk kapacitet var ikke ideel, da mange deltagere løb testen ud. Til gengæld er den simpel at gennemføre i praksis, og var også et fremragende pædagogisk værktøj til at gøre patienterne trygge ved at være fysisk aktive. Derudover manglede vi en "sand" kontrolgruppe, da vores kontrolgruppe både modtog samtaler og tests, hvilket påvirkede dem i positiv retning. (I DK tilbydes kun enkelte steder opfølgende samtaler, og ingen steder fysiske tests).