Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Livet Går Videre

Dansk Flygtningehjælp DRC

Om donationen

Donationen går til en indsats, der skal bryde isolation for traumatiserede flygtninge, så de kan få en bedre hverdag med større deltagelse og integration i samfundet. Mange flygtninge i Danmark har så store traumer efter flugt, forfølgelse eller tortur, at de ikke kan engagere sig i samfundet på lige fod med andre. Deres liv er præget af isolation, og de har brug for en hjælpende hånd til at klare hverdagen og opsøge sociale fællesskaber. Siden 2011 har behandlingscentre i Københavnsområdet henvist patienter til Dansk Flygtningehjælp, som matcher patienterne med en frivillig person, der støtter den traumatiserede flygtning i at indgå i sociale relationer. På den måde får flygtningen et netværk, som ofte udvikler sig til et venskab. Der er stigende efterspørgsel efter frivillige, og derfor skal der rekrutteres ca. 200 nye frivillige, samtidig med at ordningen skal udvides til Region Syddanmark.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Dansk Flygtningehjælp DRC
Støttet beløb
2.818.925 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen er lykkedes mht. udvidelse i Region H. og implementering af indsatsen i Region Syd. Projektet har skabt afsæt for udbredelse, implementering og forankring i Region Midt og samarbejde med Indvandrermedicinsk Klinikker. Projektet har sikret supplerende finansiering fra Socialstyrelsen og mindre fonde svarende til 0,5 mio. kr. Projektets hovedfinansiering udestår dog fortsat. I en evt. ny projektperiode vil et hovedfokus være at sikre stærkere forankring og bæredygtighed af indsatsen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har opfyldt alle sine målsætninger. Der er blevet etableret i alt 203 match mellem patienter og frivillige, hvoraf 140 er i Region H. og 63 i Region Syd. Målet om 180 match er dermed indfriet. Tilmed er målet om en varighed af matchene på over 6 måneder opfyldt i 69 pct. af tilfældene. Der er rekrutteret 230 frivillige, som indfrier målet på 200. Endelig er målsætningerne om udvidelse i Region H. og samarbejde i Region Syd. opfyldt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har opfyldt samtlige måltal og aktivitetsmål. Vi kunne strategisk have arbejdet mere med forankringen af indsatsen for at sikre bæredygtighed på længere sigt. Evalueringen af projektet kunne også have omfattet et kvantitativt element til at spore forandringen i målgruppens trivsel, f.eks. ved at foretage WHO5-målinger. Begge dele vil vi tage med i en evt. kommende projektperiode.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle