Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Livreddende førstehjælp mm.

Dansk Boldspil-Union

Om donationen

Med støtte fra TrygFonden kan Dansk Boldspil-Union nu tilbyde førstehjælpskurser til klubber i hele landet. I 2013 modtog DBU over en mio. kr. fra TrygFonden til at afholde førstehjælpskurser i 60 klubber i Jylland over fire år. Med de gode erfaringer, der allerede nu foreligger, kan DBU med den nye donation tilbyde førstehjælpskurser til trænere, ledere og frivillige i klubberne i de øvrige fem lokalunioner. Målet er at bidrage til en aktiv førstehjælpskultur i foreningslivet og sikre, at kendskabet til livreddende førstehjælp bliver en naturlig del af livet i de danske fodboldklubber. TrygFonden har støttet projektet med 1.335.000 kr.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Dansk Boldspil-Union
Støttet beløb
1.335.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har desværre været meget svært at få afsat hjertestartere og førstehjælpskurser trods projektstøtten. DBU vil fortsat bl.a. via "Fodbold for Hjertet" have fokus på vigtigheden af den livreddende førstehjælp i foreningslivet og formidle dette via diverse platforme. Derudover vil vi i den løbende dialog med landets klubber følge med i, hvorvidt interessen for at styrke førstehjælpen skulle stige. Såfremt dette skulle være tilfældet, vil vi naturligvis søge at støtte dem i at indkøbe disse.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er lykkedes med at nå de opstillede mål både hvad angår førstehjælpskurser og hjertestartere. Der er afviklet 62 førstehjælpskurser (mål: 60) og der er opstillet 65 hjertestartere (mål: 60). Derudover har 377 EURO2020 frivillige modtaget et førstehjælpskursus. Der var ikke opstillet mål herfor, da dette ikke indgik i projektet fra starten. Når ”scoren” kun er ”8” skyldes det, at det har taget markant længere tid at opnå målene end forventet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I lyset af projektets lange afløb af midler, må der utvivlsomt være ting, som skulle være gjort anderledes. Aktiviteterne er bestemt relevante og længden på kurserne er også forsøgt tilpasset til klubberne. DBU burde dog have haft mindre fokus på at kræve en ligelig geografisk spredning af klubberne, men i stedet i højere grad ladet efterspørgslen diktere dette. Projektet/DBU skulle også i højere grad have budgetteret med udgifter til markedsføring, kommunikation og projektkoordinering.